Документът не може да бъде отворен в друго приложение

Възможно е да не можете да извикате приложение, като подател например, от [Open In] (Отваряне в)/[], освен ако това приложение няма права за достъп до хранилището на устройството.
Позволете на приложенията, които искате да извикате от това приложение, да осъществяват достъп до паметта на устройството в настройките на Android OS.