Операция, когато [Battery saver] (Икономичен режим) или [Battery optimization] (Оптимизация на батерията) и т.н. е зададено

В следните ситуации обработката е забранена или фоновата обработка на данни е ограничена.
Функциите за пестене на захранване, като например [Battery saver] (Икономичен режим) или [Battery optimization] (Оптимизация на батерията), са зададени на [On] (Вкл.)
[Background restriction] (Ограничаване на фона) е зададено на [On] (Вкл.) и това приложение се използва във фона
Тъй като е възможно това приложение да не работи правилно, задайте всяка настройка на [Off] (Изкл.) или [Don’t optimize] (Да не се оптимизира).