Операции при получаване на телефонно обаждане

Тъй като операционната система на мобилното устройство поддържа многозадачност, когато получите телефонно обаждане, докато използвате приложението, състоянието преди получаването на телефонното обаждане се запазва и екранът на приложението се възстановява отново, когато телефонното обаждане приключи. Случаите, в които състоянието преди телефонното обаждане не се запазва, са следните:
По време на сканиране
Ако разрешената продължителност се надвиши, процесът на сканиране се прекратява.
Докато се създава предварителен преглед на локалния документ
Ако ефективният период от време се надвиши, процесът за създаване на изображение за преглед временно бива прекъснат и се възобновява след приключване на телефонния разговор.
Докато прехвърляте в облачна услуга/изтегляте от облачна услуга/създавате предварителен преглед на данните в облачна услуга
Ако ефективният период от време се надвиши, процесът на съхраняване се прекратява.
По време на обработка на печат
Ако ефективният период от време се надвиши, процесът на печат се прекратява.