Инсталиране/деинсталиране в среда с много потребители

Операционните системи, които поддържат среда с много потребители, са Android 4.2 и по-нови версии.
Ако друг потребител има инсталирано приложение Canon PRINT Business, не можете да инсталирате по-стара версия. Трябва да инсталирате най-новата версия.