Відображення поля для підтвердження введеного номера факсу

Можна відобразити поле для підтвердження введеного номера факсу під час введення призначення вручну за допомогою функції [Fax] (Факс).

Процедури

1.Торкніться елемента [] у правому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business → [App Settings] (Настройки програми).
2.Установіть для параметра [Confirm Entered Fax Number] (Підтвердити введений номер факсу) значення On.

Результат

Поле [Confirm] (Підтвердити) відображається на екрані [Specify Destinations] (Указати місця призначення) функції [Fax] (Факс).