Відображення підказок меню

Інструкції з експлуатації, що відображаються на головному екрані під час запуску цієї програми вперше, можна відобразити знову.

Процедури

1.Торкніться елемента [] у правому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business → [Параметри програми].
2.Установіть для параметра [Підказка меню] значення Увімкнено.

Результат

Наступного разу на головному екрані буде відображено інструкції з експлуатації.