Відображення порад

Інструкції з експлуатації, що відображаються на головному екрані під час запуску цієї програми вперше, можна відобразити знову.

Процедури

1.Торкніться елемента [] у правому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business → [App Settings] (Настройки програми).
2.Установіть для параметра [Menu Tip] (Підказка до меню) значення On.

Результат

Наступного разу на головному екрані буде відображено інструкції з експлуатації.