Настроювання порту WebDAV

Можна встановити номер порту WebDAV, що використовується при скануванні за допомогою пристрою серії imageRUNNER ADVANCE.
Значення за замовчуванням: «8080».

Процедури

1.Торкніться елемента [] у правому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business → [App Settings] (Настройки програми).
2.Торкніться [WebDAV Port] (Порт WebDAV).
3.Введіть номер порту в діалоговому вікні, що з’явиться на екрані, → торкніться кнопки [OK].

Результат

Установлений номер відображається на екрані [App Settings] (Настройки програми) > [WebDAV Port] (Порт WebDAV).
ПРИМІТКА
Не задавайте номер порту, що вже використовується мобільним терміналом, яким ви користуєтеся.
Якщо для сканування використовується функція [Scan and Send] (Сканування й надсилання) пристроїв серії imageRUNNER ADVANCE, укажіть ім’я хоста в полі [Host Name] (Ім’я хоста) на панелі керування пристрою. Введіть ім’я хоста в зазначеному нижче форматі, зокрема вкажіть номер порту відповідно до інструкцій, що відображаються на екрані [Scan] (Сканування).
<Зразок введення>
Якщо значення IP-адреси — «192.168.0.xxx», а новий номер порту — «8008»:
http://192.168.0.xxx:8008/