Використання принтера з Wi-Fi Direct

Для використання принтерів із Wi-Fi Direct необхідно ввімкнути відомості про розташування мобільного термінала.

Процедури

1.Торкніться елемента [] у правому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business → торкніться елемента [Параметри програми].
2.Торкніться [Використ. принтер Wi-Fi Direct].
3.Торкніться елемента [OK] на екрані, що відобразиться.

Результат

Увімкнуто [Параметри програми] > [Використ. принтер Wi-Fi Direct].