Використання принтера з Wi-Fi Direct

Для використання принтерів із Wi-Fi Direct необхідно ввімкнути відомості про розташування мобільного терміналу.

Процедури

1.Торкніться елемента [] у правому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business → торкніться елемента [App Settings] (Настройки програми).
2.Торкніться [Use Wi-Fi Direct Printer] (Використовувати принтер Wi-Fi Direct).
3.Торкніться елемента [OK] на екрані, що відобразиться.

Результат

Увімкнено екран [App Settings] (Настройки програми) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Використовувати принтер Wi-Fi Direct).