Фотографування зображень за допомогою камери

Скористайтеся камерою, що зробити знімки, потім імпортуйте їх у цю програму у форматі PDF. Перед конвертацією у формат PDF можна обітнути зображення та скоригувати спотворення.

Процедури

1.На головному екрані Canon PRINT Business торкніться [Capture] (Фотографування).
Коли відображається діалогове вікно вибору програми
Виберіть програму камери, яку слід використовувати.
2.Сфотографуйте документ, який потрібно зчитати.
3.Виділіть потрібну частину зображення на екрані [Corr. Distortion (Trapezoid)] (Корекція спотворень (трапецієподібних)).
Коригування межі
[]/[]:
Якщо торкнутися елемента [], буде виділено максимальний розмір. Якщо торкнутися елемента [], границю буде задано автоматично.
[]/[]:
Переміщення []/[] дозволяє перемістити межу вручну.
Вибір співвідношення сторін
[Auto] (Авто)/[A4]/[LTR] (Letter):
виділена частина зображення коригується відповідно до вибраного співвідношення сторін.
4.Торкніться [Next] (Далі).
5.Відредагуйте зображення на екрані [Image Processing Mode] (Режим обробки зображення).
[]:
поворот зображення ліворуч.
[Paper] (Папір):
Режим, що підходить для фотографування паперового оригіналу.
[Whiteboard 1] (Біла дошка 1):
Режим, що підходить для фотографування зображень на маркерній дошці. Дає змогу усунути тіні, нерівності та відображення.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Біла дошка 2 (товста)):
Режим, що підходить для фотографування зображень на маркерній дошці. Дає змогу не лише усунути тіні, нерівності та відображення, але й виправити змазані літери та лінії.
[Off] (Вимкнено):
Коригування не виконується.
6.Торкніться [Store] (Зберегти).
Виберіть коефіцієнт стиснення.
З’явиться екран попереднього перегляду збереженого PDF-файлу.
ПРИМІТКА
У режимі [Whiteboard 1] (Біла дошка 1) змазані літери та лінії можуть вийти ламаними.
У режимі [Whiteboard 2 (Thick)] (Біла дошка 2 (товста)) неможливо виправити всі змазані літери та лінії.

Інші розділи на цю тему