Відкриття локальних документів за допомогою іншої програми

Файл, збережений на мобільному терміналі, можна відкрити за допомогою іншої програми.

Процедури

1.На головному екрані Canon PRINT Business торкніться [Документи].
2.Виберіть файл, який потрібно відкрити за допомогою іншої програми, на екрані вибору файлів, що відобразиться.
З’явиться екран попереднього перегляду документа.
3.На екрані попереднього перегляду торкніться [].
4.Торкніться [Відкрити в].
5.Торкніться програми, яку потрібно використовувати.

Результат

Файл відкрито у вибраній програмі.
ПРИМІТКА
Іноді файли відкриваються неправильно. Це залежить від вибраного файлу та вибраної програми.