Позначення, що використовуються в посібнику

Тут наведено пояснення символів і настройок, що використовуються в цьому посібнику.

Символи, що використовуються в посібнику

У цьому посібнику пояснення елементів і операцій, які слід виконувати під час використання продукту, наведено у вигляді символів, які мають такі значення.
ВАЖЛИВО
Вказує на операційні вимоги й обмеження. Уважно прочитайте, щоб користуватися виробом належним чином й уникати його пошкодження.
ПРИМІТКА
Указує на пояснення операції або містить додаткові пояснення процедури. Наполегливо радимо прочитати.

Про настройки

У посібнику назви настройок, які відображаються на екрані комп’ютера, представлено згідно з наведеними нижче прикладами.
Приклад:
[Print] (Друк)
[OK]