Торговельні марки

Android, Chrome, Google Play та Gmail є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками корпорації Google Inc.
macOS і Safari є торговельними марками Apple Inc.
iOS є торговельною маркою або зареєстрованою торговельною маркою компанії Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
Текстовий символ і логотип Bluetooth є зареєстрованими торговельними марками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., а будь-яке їх використання компанією Canon здійснюється за ліцензією.
Усі фірмові марки і назви продуктів у цьому документі є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками відповідних власників.
All other trademarks are the property of their respective owners.