Копіювання документів із пристрою за допомогою програми

За допомогою цієї програми можна копіювати оригінали, розміщені в пристрої.
Кнопки для виконання одностороннього та двостороннього копіювання зареєстровано за замовчуванням, але можна зареєструвати і спеціальні параметри.
Зареєструвавши кнопки і призначивши їм часто використовувані параметри, можна виконувати зареєстровані операції простим натисканням кнопки. Зареєстровані кнопки можна використовувати на всіх багатофункціональних пристроях, які підтримують цю функцію.

Необхідні умови

Пристрій, який буде використовуватися, дає змогу виконувати завдання з мобільних терміналів
Виконайте описану нижче процедуру, щоб увімкнути параметр з панелі керування на пристрої.
Відкрийте [Параметри керування] > [Ліцензія/Інше] з меню (Параметри/реєстрація) → установіть для параметра [Дозволити виконувати завдання з мобіл. пристрою] значення [Увімк.].
Параметр [Увійти як гість] вимкнуто в меню [Параметри програми] > [Відом.про корист.]
ПРИМІТКА
Якщо автентифікацію користувача ввімкнуто і параметр [Відображати в разі вибору функції] вибрано в розділі [Параметри відображення екрана входу в систему], відкрийте будь-який із зазначених нижче екранів, перш ніж виконувати операцію.
Головне меню/Головний
Мобільний портал
Якщо клавіатура програмного забезпечення відображається на екрані автентифікації за допомогою клавіатури, закрийте клавіатуру програмного забезпечення, перш ніж виконувати операцію.

Процедури

1.Торкніться елемента [] у лівому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business.
Відобразиться екран [Вибр.принт.].
2.Виберіть пристрій, що використовується.
3.Торкніться елемента [Інші функції] на головному екрані програми Canon PRINT Business.
4.Торкніться [Копіювання].
Під час копіювання з параметрами за замовчуванням
5.На екрані [Копіювання] торкніться [Копіювання] (для одностороннього копіювання) або [2-стор. копіювання] (для двостороннього копіювання).
6.Введіть кількість копій у розділі [Копії].
Зазначено параметри копіювання за замовчуванням, але можна торкнутися параметра, щоб змінити його.
7.Помістіть оригінал на пристрій і торкніться [Пуск].
Завдання може бути скасовано, якщо помістити оригінали після того, як торкнетеся [Пуск].
Якщо відображається повідомлення [Завдання буде виконано. Продовжити?], перевірте, чи правильно розміщено оригінали, і торкніться [OK].
Якщо відображається екран [Введіть PIN-код], введіть PIN-код із чотирьох цифр, що відображається на екрані пристрою.
Під час реєстрації нової кнопки
5.На екрані [Копіювання] торкніться [Додати кнопку].
6.Укажіть параметри для реєстрації нової кнопки й назву кнопки і торкніться [Зберегти].
ПРИМІТКА
Для будь-яких параметрів, не настроєних у програмі, використовуються налаштування пристрою.
Щоб вибрати папір, на якому буде виконуватися копіювання, виберіть джерело паперу в розділі [Вибір паперу].
У вказаних нижче випадках копіювання неможливе. Щоб виконати копіювання, змініть джерело паперу в розділі [Вибір паперу] на одне з доступних.
Коли вибрано пристрій із максимальною шириною паперу A4/Letter і вибрано параметр [Авто] у розділі [Вибір паперу]
Коли в розділі [Вибір паперу] вибрано шухляду для паперу, яку не прикріплено

Результат

Починається копіювання.
Якщо зареєструвати нову кнопку, вона додається на екран [Копіювання].
ПРИМІТКА
Щоб змінити параметри зареєстрованої кнопки, торкніться [] праворуч від кнопки.
Щоб сортувати кнопки або видалити кнопку, торкніться піктограми Змінити у правій верхній частині екрана.
Якщо відображається повідомлення «Завдання скасовано, оскільки принтер використовувався або закінчився час очікування.», увійдіть до пристрою, перш ніж виконувати операцію, або змініть параметри візуальних повідомлень пристрою.
Якщо відображається повідомлення «Не вдалося виконати завдання, тому що параметри завдання на принтері неправильні або виконувалась інша операція.», перевірте параметри [Копіювання] пристрою і змініть будь-які параметри, що суперечать параметрам, указаним у програмі.

Пов’язані теми