Надсилання зісканованих даних із пристрою за допомогою програми

Із цією програмою можна виконувати сканування на пристрої, змінити параметри сканування та надіслати зіскановані дані.
Кнопки для надсилання зісканованих даних електронною поштою або собі зареєстровано за замовчуванням, але також можна зареєструвати власні параметри.
Зареєструвавши часто використовувані параметри та розташування в кнопках, можна виконувати зареєстровані операції, просто натискаючи кнопку.

Необхідні умови

Пристрій, який буде використовуватися, дозволяє виконувати завдання з мобільних терміналів
Виконайте описану нижче процедуру, щоб увімкнути настройку з панелі керування на пристрої.
Відкрийте [Management Settings] (Настройки керування) > [License/Other] (Ліцензія/Інше) з меню (Settings/Registration) → установіть для параметра [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Дозволити виконувати завдання з мобільного пристрою) значення [On] (Увімкнено).
Параметр [Log in as Guest user] (Увійти як гість) вимкнено в меню [App Settings] (Настройки програми) > [User Information] (Відомості про користувача)
Встановлюється параметр [App Settings] (Настройки програми) > [Send To] (Надіслати до) (якщо надсилати зіскановані дані собі)
ПРИМІТКА
Якщо автентифікацію користувача ввімкнено і параметр [Display When Function Is Selected] (Відображення при виборі функції) встановлюється в [Login Screen Display Settings] (Налаштування відображення екрана входу), відкрийте будь-який із зазначених нижче екранів, перш ніж виконувати операцію.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Якщо клавіатура програмного забезпечення відображається на екрані автентифікації клавіатури, закрийте клавіатуру програмного забезпечення, перш ніж виконувати операцію.

Процедури

1.Торкніться елемента [] у лівому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business.
Відобразиться екран [Select Printer] (Вибір принтера).
2.Виберіть пристрій, що використовується.
3.Торкніться елемента [Other Functions] (Інші функції) на екрані програми Canon PRINT Business.
4.Торкніться [Scan and Send by E-Mail] (Сканувати та надіслати електронною поштою).
Під час надсилання зісканованих даних електронною поштою
5.На екрані [Scan and Send by E-Mail] (Сканувати та надіслати електронною поштою) торкніться [Scan and Send by E-Mail] (Сканувати та надіслати електронною поштою).
6.Введіть адресу призначення, тему і текст.
Можна торкнутися [+], щоб відкрити адресну книгу мобільного термінала і вказати призначення.
Щоб змінити параметри сканування, торкніться [Detailed Settings] (Детальні налаштування).
7.Помістіть оригінал на пристрій і торкніться [Start] (Старт).
Завдання може бути скасовано, якщо помістити оригінали після того, як торкнетеся [Start] (Старт).
8.Підтвердьте призначення на екрані, що відобразиться, і торкніться [OK].
Якщо відображається екран [Enter PIN Code] (Ввести PIN-код), введіть PIN-код із чотирьох цифр, що відображається на екрані пристрою.
ПРИМІТКА
Залежно від програми адресної книги у програмі може бути відсутня можливість доступу до призначень. У такому випадку використовуйте іншу програму адресної книги.
Під час надсилання зісканованих даних собі
5.На екрані [Scan and Send by E-Mail] (Сканувати та надіслати електронною поштою) торкніться [Scan and Send to Myself] (Сканувати та надіслати собі).
6.Введіть тему і текст.
Призначення можна змінити в розділі [App Settings] (Настройки програми) > [Send To] (Надіслати до).
Щоб змінити параметри сканування, торкніться [Detailed Settings] (Детальні налаштування).
7.Помістіть оригінал на пристрій і торкніться [Start] (Старт).
Завдання може бути скасовано, якщо помістити оригінали після того, як торкнетеся [Start] (Старт).
8.Підтвердьте призначення на екрані, що відобразиться, і торкніться [OK].
Якщо відображається екран [Enter PIN Code] (Ввести PIN-код), введіть PIN-код із чотирьох цифр, що відображається на екрані пристрою.
Під час реєстрації нової кнопки
5.На екрані [Scan and Send by E-Mail] (Сканувати та надіслати електронною поштою) торкніться [Add Button] (Кнопка додавання).
6.Вкажіть параметри для реєстрації нової кнопки, електронну адресу призначення і назву кнопки і торкніться [Store] (Зберегти).

Результат

Зіскановані дані надсилаються до вказаного призначення.
Якщо зареєструвати нову кнопку, вона додається на екран [Scan and Send by E-Mail] (Сканувати та надіслати електронною поштою).
ПРИМІТКА
Щоб змінити параметри зареєстрованої кнопки, торкніться [] праворуч від кнопки.
Щоб сортувати кнопки або видалити кнопку, торкніться піктограми Edit праворуч від кнопки.
Якщо відображається повідомлення «The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.», увійдіть до пристрою, перш ніж виконувати операцію, або змініть параметри візуальних повідомлень пристрою.
Якщо відображається повідомлення «Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.», перевірте параметри [Scan and Send] (Сканування й надсилання) пристрою і змініть будь-які параметри, що суперечать параметрам, вказаним у програмі.

Інші розділи на цю тему