Установлення прямого підключення за допомогою Bluetooth

Режим прямого підключення пристрою активується з мобільного термінала за допомогою Bluetooth і встановлює безпосереднє підключення до пристрою. Пряме підключення можна здійснити за допомогою операцій на мобільному терміналі, не використовуючи пристрій.

Необхідні умови

Пристрій, що використовується, підтримує технологію прямого підключення.
На пристрої, який буде використовуватися, установлено параметр, сумісний із Bluetooth.
Bluetooth увімкнено в настройках вашого пристрою.
Bluetooth увімкнено в настройках мобільного термінала.
Установлено [App Settings] (Настройки програми) > [User Information] (Відомості про користувача).
Проте функцію [Log in as Guest user] (Увійти як гість) потрібно вимкнути.
Інформацію про розташування ввімкнено в настройках мобільного термінала.

Процедури

1.Торкніться елемента [Other Functions] (Інші функції) на екрані програми Canon PRINT Business.
2.Торкніться [Direct Connection] (Пряме підключення).
3.Торкніться [Connect] (Підключитися).
4.На екрані [Nearby Printers] (Принтери поблизу) торкніться пристрою, який використовується.
Якщо пристрій не виявлено
Перейдіть до місця, у якому можна виявити пристрій, і торкніться елемента [Search] (Пошук). Приблизна відстань, у межах якої пристрій можна виявити за допомогою Bluetooth, складає 2 m/80 inches.
Якщо відображається екран [Usage] (Використання)
Введіть потрібний PIN-код на екрані й зареєструйте пристрій (створіть пару) у мобільному терміналі як пристрій, підключений за допомогою Bluetooth.
Якщо відображається екран [Adjust Sensitivity] (Налаштування чутливості)/[Adjust Sensitivity for Login] (Налаштування чутливості для входу)
Регулювання чутливості Bluetooth необхідне для мобільного термінала, що використовується. Відрегулюйте чутливість відповідно до вказівок на екрані.
5.Коли з’явиться повідомлення про встановлення прямого підключення, натисніть кнопку [OK].

Результат

Мобільний термінал підключено до вибраного пристрою. Елемент [Direct Connection] (Пряме підключення) відображається під піктограмою пристрою вгорі головного екрана.
Щоб розірвати пряме підключення, торкніться елемента [End] (Завершити) на екрані [Direct Connection] (Пряме підключення).

Інші розділи на цю тему