Що можна робити за допомогою Canon PRINT Business

За допомогою багатофункціонального пристрою Canon через мережу можна сканувати та друкувати документи, а також керувати ними з Android-термінала (наприклад, смартфон, планшет тощо).
ПРИМІТКА
Доступні функції можуть відрізнятися залежно від вказаних далі умов.
Пристрій, що використовується, та його настройки
Версія мікропрограми пристрою
Структура параметрів пристрою
Версія програми
Версія ОС Android
Середовище мобільного терміналу, що використовується
Вміст екрану, процедури тощо, що відображаються й описані в посібнику, можуть відрізнятися від фактичних.
Під час роботи функцій, які працюють через Bluetooth, з’єднання (за протоколом GATT) із пристроєм може перерватися. При цьому, можливо, не вдасться правильно зв’язати пристрої. Це залежить від мобільного термінала, який ви використовуєте.

Огляд функцій

Сканування
Отримання даних сканування, виконаного багатофункціональним пристроєм, на мобільні термінали.
Фотографування
Фотографування зображення за допомогою камери та перетворення його на формат PDF у програмі.
Керування документацією
Можна передавати зіскановані та сфотографовані дані або файли з мобільного терміналу до хмарного сховища, що підтримується програмою.
Крім того, можна надіслати поштою, надрукувати та завантажити файли, збережені в підтримуваному хмарному сховищі.
Пошук і реєстрація пристроїв
Можна автоматично виявляти та шукати вручну пристрої в мережі, а також реєструвати до 10 з них у списку.
Крім того, можна перевіряти стан пристрою та відображати Remote UI для пристрою.
Установлення зв’язку з пристроєм
Можна використовувати адресну книгу мобільного термінала як адресат для функції [Scan and Send] (Сканування й надсилання) / [Scan] (Сканування) пристрою, перевіряти і змінювати параметри друку, а також друкувати дані, що зберігаються в буфері пристрою.
Відкриття документів з інших програм
Дані, відкриті в інших програмах, інстальованих на мобільному терміналі, можна зберегти та надрукувати як документи цієї програми.
Підтримка Talkback
Коли функцію Talkback увімкнено в настройках ОС Android, екрани цієї програми озвучуються вголос.
ПРИМІТКА
Підтримуються англійська та японська мови. Якщо запуск програми Canon PRINT Business здійснено мовою, яка не підтримується, з’являється й озвучується вголос повідомлення про те, що Talkback не підтримується.
Деякі екрани не підтримують Talkback. На екранах, які не підтримують Talkback, з’являється й озвучується вголос повідомлення про те, що Talkback не підтримується.
Коли Talkback увімкнено, меню «Порада» вимкнено.