Реєстрація сервера друку

Навіть якщо розташування для виведення не вдалося знайти на екрані [Select Printer] (Вибір принтера), їх усе одно можна зареєструвати. Також можна зареєструвати пристрої, відмінні від принтерів і багатофункціональних пристроїв (тобто сервери друку тощо).

Необхідні умови

Кількість зареєстрованих пристроїв не досягла граничного значення.
У цій програмі можна зареєструвати щонайбільше 10 пристроїв. Якщо загалом зареєстровано 10 пристроїв, перед пошуком нових пристроїв потрібно видалити ті, що вже зареєстровані.

Процедури

1.Торкніться елемента [] у лівому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business.
Відобразиться екран [Select Printer] (Вибір принтера).
2.Торкніться [Manual Search (Wi-Fi)] (Пошук уручну (Wi-Fi)).
3.Введіть IP-адресу або ім’я DNS (FQDN) потрібного пристрою.
Пошук за вказаним ім’ям DNS
Введіть FQDN.
<Зразок введення FQDN>
Якщо ім’я хоста — «device01», ім’я дочірнього домену — «aaa», а ім’я домену — «bbb.com»:
device01.aaa.bbb.com
4.Якщо відображається повідомлення [Could not find a supported printer.] (Не вдалося знайти підтримуваний принтер.), торкніться [Register As] (Зареєструвати як).
5.У діалоговому вікні [Register As] (Зареєструвати як) введіть ім’я [Registered Name] (Зареєстроване ім’я).
6.Установіть [Queue Name] (Ім’я черги), [Printer Port] (Порт принтера) і [Byte count] (Кількість байтів).
7.Торкніться [Register] (Зареєструвати).

Результат

Пристрій зареєстровано в списку на екрані [Select Printer] (Вибір принтера).
ПРИМІТКА
Інформацію про зареєстрований пристрій можна змінити на екрані [Printer Details] (Дані про принтер).
Залежно від використовуваного сервера друку, якщо ім’я спільного пристрою, зареєстрованого на сервері друку, і ім’я, задане в полі [Queue Name] (Ім’я черги) програми Canon PRINT Business, не збігаються, друк може виявитися неможливим.

Інші розділи на цю тему