Реєстрація пристрою (пошук у мережі Wi-Fi)

Ви можете знайти й зареєструвати пристрої, які використовуватимуться для сканування, друку тощо. Пошук пристроїв у мережі можна виконати автоматично або зазначенням IP-адреси чи імені DNS (FQDN).

Необхідні умови

Кількість зареєстрованих пристроїв не досягла граничного значення.
У цій програмі можна зареєструвати щонайбільше 10 пристроїв. Якщо загалом зареєстровано 10 пристроїв, перед пошуком нових пристроїв потрібно видалити ті, що вже зареєстровані.

Процедури

Автоматичний пошук пристроїв в одній мережі

1.Торкніться елемента [] у лівому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business.
Відобразиться екран [Select Printer] (Вибір принтера).
2.Торкніться [Auto Search (Wi-Fi)] (Автоматичний пошук (Wi-Fi)).
Відобразяться виявлені пристрої.
3.Виберіть пристрій.
4.Підтвердьте інформацію про пристрій у діалоговому вікні, що відкриється, і торкніться кнопки [Add] (Додати).
ПРИМІТКА
Якщо пристрій, який потрібно використовувати, не відображається, спробуйте знайти його за допомогою функції [Manual Search (Wi-Fi)] (Пошук уручну (Wi-Fi)).

Пошук пристроїв вручну за IP-адресою або ім’ям DNS (FQDN)

1.Торкніться елемента [] у лівому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business.
Відобразиться екран [Select Printer] (Вибір принтера).
2.Торкніться [Manual Search (Wi-Fi)] (Пошук уручну (Wi-Fi)).
3.Введіть IP-адресу або ім’я DNS (FQDN) потрібного пристрою.
Пошук за вказаним ім’ям DNS
Введіть FQDN.
<Зразок введення FQDN>
Якщо ім’я хоста — «device01», ім’я дочірнього домену — «aaa», а ім’я домену — «bbb.com»:
device01.aaa.bbb.com
4.Виберіть пристрій.
5.Підтвердьте інформацію про пристрій у діалоговому вікні, що відкриється, і торкніться кнопки [Add] (Додати).

Результат

Пристрій зареєстровано в списку на екрані [Select Printer] (Вибір принтера).
ПРИМІТКА
Пристрій також можна зареєструвати на екрані [Preview] (Попередній перегляд). Торкніться елемента [Printer] (Принтер) на екрані [Preview] (Попередній перегляд) для відображення екрана [Select Printer] (Вибір принтера).

Інші розділи на цю тему