Реєстрація пристрою (реєстрація за допомогою Wi-Fi Direct)

Ви можете зареєструвати пристрої, за допомогою яких будете сканувати, друкувати тощо. У цій статті описано спосіб реєстрації пристрою за допомогою Wi-Fi Direct.

Необхідні умови

Кількість зареєстрованих пристроїв не досягла граничного значення.
У цій програмі можна зареєструвати щонайбільше 10 пристроїв. Якщо загалом зареєстровано 10 пристроїв, перед пошуком нових пристроїв потрібно видалити ті, що вже зареєстровані.
Ваш мобільний термінал і пристрій підтримують Wi-Fi Direct.
Wi-Fi Direct увімкнуто й запущено в параметрах вашого пристрою.
Відомості про розташування вмикаються в меню [Параметри програми] > [Використ. принтер Wi-Fi Direct].

Процедури

Запуск Wi-Fi Direct за допомогою мобільного термінала

1.Відкрийте екран Wi-Fi Direct на екрані параметрів Wi-Fi ОС мобільного термінала та виберіть потрібний пристрій серед виявлених пристроїв Wi-Fi Direct.

Дозвіл на підключення до пристрою

1.Коли пристрій отримує запит від мобільного термінала на підключення, на екрані пристрою відображається повідомлення. У такому разі за допомогою пристрою надайте дозвіл на підключення.

Реєстрація пристрою

1.Торкніться елемента [] у лівому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business.
Відобразиться екран [Вибр.принт.].
2.Торкніться [Автоматичний пошук (Wi-Fi)].
Відобразяться виявлені пристрої.
3.Виберіть пристрій.
4.Підтвердьте інформацію про пристрій у діалоговому вікні, що відкриється, і торкніться кнопки [Додати].

Результат

Пристрій зареєстровано в списку на екрані [Вибр.принт.].
ПРИМІТКА
Пристрій також можна зареєструвати на екрані [Попередній перегляд]. Торкніться елемента [Принтер] на екрані [Попередній перегляд] для відображення екрана [Вибр.принт.].

Пов’язані теми