Реєстрація пристрою (реєстрація за допомогою Wi-Fi Direct)

Ви можете зареєструвати пристрої, за допомогою яких будете сканувати, друкувати тощо. У цій статті описано спосіб реєстрації пристрою за допомогою Wi-Fi Direct.

Необхідні умови

Кількість зареєстрованих пристроїв не досягла граничного значення.
У цій програмі можна зареєструвати щонайбільше 10 пристроїв. Якщо загалом зареєстровано 10 пристроїв, перед пошуком нових пристроїв потрібно видалити ті, що вже зареєстровані.
Ваш мобільний термінал і пристрій підтримують Wi-Fi Direct.
Wi-Fi Direct увімкнено й запущено в настройках вашого пристрою.
Відомості про розташування вмикаються в меню [App Settings] (Настройки програми) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Використовувати принтер Wi-Fi Direct).

Процедури

Запуск Wi-Fi Direct за допомогою мобільного термінала

1.Відкрийте екран Wi-Fi Direct на екрані настройок Wi-Fi ОС мобільного термінала та виберіть потрібний пристрій серед виявлених пристроїв Wi-Fi Direct.

Дозвіл на підключення до пристрою

1.Коли пристрій отримує запит від мобільного термінала на підключення, на екрані пристрою відображається повідомлення. У такому разі за допомогою пристрою надайте дозвіл на підключення.

Реєстрація пристрою

1.Торкніться елемента [] у лівому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business.
Відобразиться екран [Select Printer] (Вибір принтера).
2.Торкніться [Auto Search (Wi-Fi)] (Автоматичний пошук (Wi-Fi)).
Відобразяться виявлені пристрої.
3.Виберіть пристрій.
4.Підтвердьте інформацію про пристрій у діалоговому вікні, що відкриється, і торкніться кнопки [Add] (Додати).

Результат

Пристрій зареєстровано в списку на екрані [Select Printer] (Вибір принтера).
ПРИМІТКА
Пристрій також можна зареєструвати на екрані [Preview] (Попередній перегляд). Торкніться елемента [Printer] (Принтер) на екрані [Preview] (Попередній перегляд) для відображення екрана [Select Printer] (Вибір принтера).

Інші розділи на цю тему