Початок роботи

Перевірте підключення до мережі.
Мобільний термінал має бути підключено до точки доступу бездротової локальної мережі.
Точка доступу й пристрій, що використовується, мають бути підключені до дротової або бездротової локальної мережі.
Переконайтеся, що на мобільному пристрої ввімкнено параметри Wi-Fi.
ПРИМІТКА
Якщо певна служба (наприклад, Data Conversion Service або хмарне сховище), якою потрібно скористатися, потребує підключення до Інтернету, переконайтеся, що в мережі Wi-Fi, до якої підключено мобільний термінал, є доступ до Інтернету.
У середовищі, у якому не можна підключитися до Інтернету через Wi-Fi, це можна зробити за допомогою мережі мобільного зв’язку, наприклад LTE або 3G. У такому разі вартість підключення має сплатити клієнт.

Інші розділи на цю тему