Друк файлів

Можна друкувати файли, збережені на мобільному терміналі, в хмарному сховищі або на SD-картці.

Необхідні умови

Під час прямого друку PDF-файлів

Ви можете надіслати PDF-файл безпосередньо на пристрій із функцією прямого друку PDF-файлів* і роздрукувати його з нього.
Ваш пристрій підтримує функцію прямого друку PDF-файлів.*
*[] відображається на екрані [Select Printer] (Вибір принтера).
На екрані [Printer Details] (Дані про принтер) > [Print Options] (Параметри друку) увімкнено параметр [PDF Direct Print] (Прямий друк PDF).
ПРИМІТКА
Для інших пристроїв, окрім указаних вище, формування зображення для друку виконує операційна система мобільного термінала.

Процедури

Вибір файлу для друку

1.На головному екрані Canon PRINT Business торкніться [Documents] (Документи).
2.Виберіть файл для друку на екрані вибору файлів, що відобразиться.
Якщо після вибору PDF-файлу з’являється повідомлення [This file is password protected.] (Цей файл захищено паролем.), введіть пароль, заданий для PDF-файлу.
З’явиться екран попереднього перегляду документа.
3.На екрані попереднього перегляду торкніться [].
Відобразиться екран [Preview] (Попередній перегляд).

Друк вибраного файлу

1.Торкніться кнопки [Printer] (Принтер) і виберіть пристрій, який потрібно використовувати для друку.
2.Торкніться настройок друку, щоб їх змінити.
3.Перегляньте документ на екрані [Preview] (Попередній перегляд).
Створення зображення для попереднього перегляду
Якщо ескіз не відображається, торкніться кнопки [Preview] (Попередній перегляд).
Створіть зображення для попереднього перегляду після завершення настройки друку.
Перегляд другої та наступних сторінок
Якщо торкнутись ескізу, з’явиться екран попереднього перегляду зі збільшеним зображенням. У разі друку файлу з кількох сторінок можна перевірити другу та подальші сторінки у вигляді збільшеного попереднього перегляду.
Видалення непотрібних сторінок
Якщо торкнутись ескізу, з’явиться екран попереднього перегляду зі збільшеним зображенням. Відобразіть непотрібні сторінки та торкніться елемента []. У режимі прямого друку PDF-файлів непотрібні сторінки видалити не можна.
4.На екрані [Preview] (Попередній перегляд) торкніться [Print] (Друк).
ПРИМІТКА
Якщо відображається діалогове вікно для підтвердження того, що Data Conversion Service використовується, за потреби настройте проксі-сервер і торкніться [OK].

Результат

Вибраний файл надруковано.
ПРИМІТКА
Якщо не вдалося надрукувати файли формату PDF на пристрої, що не підтримує прямий друк PDF, проблему може вирішити перемикання між режимами [On] (Увімкнено) і [Off] (Вимкнено) у меню [PDF Preview Method] (Метод попереднього перегляду PDF) > [Data Conversion Service] (Служба перетворення даних) на екрані [Print Settings] (Настройки друку).

Інші розділи на цю тему