Виконання захищеного друку

До даних друку можна додати PIN-код і зберегти його на пристрої. Ця функція корисна тоді, коли потрібно роздрукувати конфіденційний документ.
ПРИМІТКА
Якщо для параметра  (Параметри/реєстрація) > [Параметри функції] > [Друк] > [Параметри PIN-коду для завдань захищеного друку] > [Вимагати PIN-код для видалення завдання] встановлено значення [Увімк.] для пристрою серії imageRUNNER ADVANCE, захищені PIN-кодом завдання друку видалити з пристрою неможливо.

Необхідні умови

Пристрій, що використовується, підтримує захищений друк.

Процедури

Вибір файлу для друку

1.Виведіть файл, який потрібно надрукувати, на екран попереднього перегляду документа.
2.Торкніться [].
Відобразиться екран [Попередній перегляд].

Друк вибраного файлу

1.Торкніться кнопки [Принтер] і виберіть пристрій, який потрібно використовувати для друку.
2.Торкніться параметрів друку → торкніться [Спосіб виведення].
3.На екрані [Спосіб виведення] виберіть [Захищений друк] → торкніться піктограми відомостей.
4.Настройте захищений друк на екрані [Захищений друк].
[PIN-код]:
Введіть обов’язковий пароль під час друку з пристрою.
[Підтв. відом. про корист. під час захищ. друку]:
Якщо цей параметр увімкнуто, під час захищеного друку в програмі відображається діалогове вікно для підтвердження/встановлення імені документа, імені користувача й пароля.
5.Поверніться до екрана [Спосіб виведення] > [Параметри друку] > [Попередній перегляд].
6.На екрані [Попередній перегляд] торкніться [Захищений друк].
7.Виберіть ім’я документа та введіть пароль на панелі керування пристрою.
ПРИМІТКА
Інформацію про друк файлу, збереженого в пристрої, див. у посібниках, що входять у комплект поставки пристрою.

Результат

Надруковано вибрані дані.

Пов’язані теми