Збереження даних друку в папці «Вхідні» на пристрої

Дані друку можна зберігати в папці «Вхідні» на пристрої. Ви можете друкувати, змінювати параметри збережених даних і поєднувати їх із панелі керування пристрою або через Remote UI.

Необхідні умови

Пристрій, що використовується, підтримує функцію «Скринька».

Процедури

Вибір файлу для зберігання

1.Виведіть файл, який потрібно надрукувати, на екран попереднього перегляду документа.
2.Торкніться [].
Відобразиться екран [Preview] (Попередній перегляд).

Зберігання вибраного файлу

1.Торкніться кнопки [Printer] (Принтер) і виберіть пристрій, який потрібно використовувати для друку.
2.Торкніться настройок друку → торкніться [Output Method] (Спосіб виведення).
3.На екрані [Output Method] (Спосіб виведення) виберіть [Store] (Зберегти) → торкніться піктограми відомостей.
4.Змініть [Document Name] (Ім’я документа).
5.Торкніться [Mail Box] (Поштова скринька).
6.Виберіть номер скриньки вхідних документів як адресат збереження.
7.Поверніться до екрана [Output Method] (Спосіб виведення) > [Print Settings] (Настройки друку) > [Preview] (Попередній перегляд).
8.На екрані [Preview] (Попередній перегляд) торкніться [Store] (Зберегти).

Результат

Вибрані дані зберігаються на пристрої.
ПРИМІТКА
Інформацію про друк файлу у скриньці вхідних документів див. у посібниках, які входять у комплект поставки пристрою.

Інші розділи на цю тему