Керування користувачами під час друку

Керувати друком можна за допомогою функції керування ідентифікаторами відділів або функції автентифікації користувачів.

Необхідні умови

Пристрій, що використовується, підтримує функцію керування ідентифікаторами відділів/функцію автентифікації користувачів.
На пристрої ввімкнено функцію керування ідентифікаторами відділів/функцію автентифікації користувачів.
ПРИМІТКА
Докладніше про це див. у посібниках, які входять у комплект поставки пристрою.
У функції автентифікації користувачів використовується локальна інформація про користувача, зареєстрована на пристрої.

Процедури

Вибір файлу для друку

1.Виведіть файл, який потрібно надрукувати, на екран попереднього перегляду документа.
2.Торкніться [].
Відобразиться екран [Preview] (Попередній перегляд).

Друк вибраного файлу

1.Торкніться кнопки [Printer] (Принтер) і виберіть пристрій, який потрібно використовувати для друку.
2.Торкніться настройок друку → торкніться [Authentication Mode] (Режим автентифікації).
3.Торкніться піктограми докладних відомостей для [Dept. ID Mgt.] (Керування ідентифікаторами відділів)/[User Authentication] (Автентифікація користувача).
4.Настройте параметри керування користувачами.
[Dept. ID Mgt.] (Керування ідентифікаторами відділів)
[Department ID] (Ідентифікатор відділу)/[PIN] (PIN-код):
Введіть значення, задане на пристрої.
[User Authentication] (Автентифікація користувача)
[User Name] (Ім’я користувача)/[Password] (Пароль):
Введіть значення, задане на пристрої.
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (Підтверджувати ідентифікатор відділу/PIN-код під час друку):
Якщо цей параметр увімкнуто, під час друку в програмі відображається діалогове вікно для підтвердження/встановлення інформації про автентифікацію.
5.Поверніться до екрана [Print Settings] (Настройки друку) > екран [Preview] (Попередній перегляд).
6.На екрані [Preview] (Попередній перегляд) торкніться [Print] (Друк).

Результат

Для керування друком вибраних даних використовується вказаний вами спосіб.

Інші розділи на цю тему