Сканування (пристрої серії imageRUNNER ADVANCE)

Ви можете отримувати дані, зіскановані багатофункціональним пристроєм Canon, на мобільний термінал.
За допомогою функції [Scan for Mobile] багатофункціонального пристрою серії imageRUNNER ADVANCE можна настроїти параметри сканування й виконати його з мобільного термінала.
Якщо не вдається скористатися функцією [Scan for Mobile], настройте параметри сканування й виконайте його, установивши на пристрої серії imageRUNNER ADVANCE безкоштовну програму Canon Mobile Scanning MEAP Application.
Запустіть функцію Scan for Mobile або програму Canon Mobile Scanning MEAP Application із сенсорного дисплея багатофункціонального пристрою, а потім виконайте сканування з мобільного термінала.

Необхідні умови

Під час використання функції [Scan for Mobile]

Функцію [Scan for Mobile] активовано.
Якщо активовано ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, до користувача, що ввійшов у систему, застосовуються права користувача для функції [Scan for Mobile].
ПРИМІТКА
Якщо не вдається скористатися функцією Scan for Mobile або Canon Mobile Scanning MEAP Application, настройте параметри сканування за допомогою функції [Scan and Send] багатофункціонального пристрою.

Процедури

Підготовка багатофункціонального пристрою

1.Покладіть оригінал на скло експонування або в пристрій подавання багатофункціонального пристрою.
2.Натисніть піктограму [Scan for Mobile] або [Canon Mobile Scanning] на сенсорному дисплеї.
Якщо вказана вище піктограма не відображається, натисніть пункт [Show All] в меню Головне меню, щоб змінити відображення на дисплеї.
3.Якщо потрібно ввійти на пристрій, введіть ім’я користувача та пароль і виконайте вхід.
4.На екрані [Scan for Mobile]/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] підтвердьте параметри [Ім’я пристрою] та [IP-адреса].

Виконання операцій за допомогою мобільного термінала

1.Торкніться елемента [] у верхньому лівому куті головного екрана програми Canon PRINT Business і зареєструйте або виберіть пристрій, що використовується.
Див. ім’я пристрою/IP-адресу, відображені на екрані [Scan for Mobile]/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] багатофункціонального пристрою.
2.На головному екрані торкніться [Сканування].
3.На екрані [Сканування] задайте параметри сканування.
4.Торкніться [Сканування].
Сканування зі скла експонування
На панелі керування багатофункціонального пристрою з’явиться екран підтвердження.
Якщо потрібно продовжити сканування:
Задайте оригінал → натисніть кнопку [] (Start).
Якщо потрібно завершити сканування:
Натисніть [Почати надс.].
ПРИМІТКА
Під час сканування обох сторін оригіналу за допомогою пристрою подавання встановіть параметр [2-стор. ориг.] для вирівнювання орієнтації парних і непарних сторінок відповідно до положення скріплення.
Однак для пристроїв, у яких на екрані [Вибр.принт.] відображено [], під час сканування оригіналів в альбомній орієнтації для параметра [2-стор. ориг.] потрібно встановити значення, указане нижче.
Для двосторонніх оригіналів типу «Книга» з місцем скріплення на короткій стороні: [Тип календаря]
Для двосторонніх оригіналів типу «Календар» з місцем скріплення на довгій стороні: [Тип книги]

Результат

Зіскановані дані збережено, відображається екран попереднього перегляду.

JPEG/PDF

На екрані попереднього перегляду документа відображаються дані.

TIFF/OOXML

Щоб вибрати програму, яку слід використовувати для попереднього перегляду, торкніться піктограми файлу.
ПРИМІТКА
Щоб переглянути файл у форматі TIFF/OOXML, на мобільний термінал має бути встановлена відповідна програма.
Якщо під час сканування вибрати [OOXML (pptx)] або [OOXML (docx)] для [Формат файлу], можуть виникнути проблеми з відкриттям даних сканування за допомогою інших програм. Якщо таке сталося, виконайте повторне сканування зі збереженням в іншому форматі файлу.

Пов’язані теми