Реєстрація настройок у Quick Menu пристрою (на пристроях серії imageRUNNER ADVANCE із використанням функції [Scan and Send] (Сканування й надсилання))

У разі реєстрації часто використовуваних настройок сканування у Quick Menu більше не потрібно задавати ті самі настройки адресата надсилання та сканування.

Процедури

Реєстрація настройок Quick Menu

1.Натисніть [Scan and Send] (Сканування й надсилання) на панелі керування пристрою.
2.Задайте параметри сканування.
3.Натисніть [].
4.Натисніть [Register to Quick Menu] (Зареєструвати в меню швидкого доступу).
5.Натисніть [Next] (Далі).
6.Укажіть настройки повторного виклику для кнопки, які потрібно зареєструвати, → натисніть кнопку [Next] (Далі).
[Display Confirmation Screen When Recalling] (Відображати екран підтвердження під час повторного виклику):
Під час повторного виклику настойок відображатиметься екран підтвердження настройок.
Якщо задати значення [Off] (Вимкнено), екран підтвердження настройок після повторного виклику настройок не з’являтиметься.
[Start Operation for Recall] (Запуск повторного виклику):
Завдання виконується відразу після натискання цієї кнопки. Кнопку [] (Start) натискати непотрібно.
7.Виберіть одне з розташувань зареєстрованих параметрів [Personal] (Персональний) або [Shared] (Спільний) → виберіть кнопку для реєстрації → натисніть [Next] (Далі).
8.Натисніть [Name] (Ім’я)/[Comment] (Коментар) → введіть назву чи коментар → натисніть [OK].
9.Натисніть [OK] → [Close] (Закрити).
Настройки сканування реєструються в Quick Menu пристрою.

Виклик зареєстрованих настройок з Quick Menu

1.Натисніть [] (Quick Menu).
2.Виберіть параметр [Personal] (Персональний) або [Shared] (Спільний) → натисніть кнопку, яку потрібно використовувати.
3.Натисніть [Yes] (Так).
ПРИМІТКА
Залежно від настройок мережі пристрою, безпровідного маршрутизатора й мобільного термінала, IP-адреса мобільного термінала може бути невиправленою. Якщо це сталося, на екрані [Scan and Send] (Сканування й надсилання) пристрою натисніть кнопку [Details] (Докладно) і змініть IP-адресу, введену в меню [Host Name] (Ім’я хоста).

Результат

Зареєстровані настройки сканування можна знову викликати з Quick Menu пристрою.