Оновлення мікропрограми пристроїв серії imageCLASS/i-SENSYS

Залежно від моделі пристрою, можливо, потрібно буде оновити мікропрограму.
Коли з’явиться повідомлення з підказкою оновити мікропрограму, оновіть її способами, наведеними нижче.
ПРИМІТКА
Для пристроїв серії imageRUNNER ADVANCE не потрібно оновлювати мікропрограму.
Якщо на пристрої для параметра [Enable Canon Mobile Scanning] (Активувати програму Canon Mobile Scanning) установлено значення [Off] (Вимкнено), під час реєстрації пристрою при оновленні мікропрограми, яка підтримує цю програму, відобразиться повідомлення з підказкою оновити мікропрограму. Під час використання цієї програми встановіть для параметра [Enable Canon Mobile Scanning] (Активувати програму Canon Mobile Scanning) значення [On] (Увімкнено). Якщо у використовуваному пристрої відсутня можливість настроювання параметра [Enable Canon Mobile Scanning] (Активувати програму Canon Mobile Scanning), встановіть для параметра [Dedicated Port Settings] (Спеціалізовані настройки порту) значення [On] (Увімкнено).

Існує два способи оновлення мікропрограми.
Відвідайте сайт підтримки для цієї програми та використайте спосіб, який відповідає моделі пристрою, що використовується.
Оновлення через Інтернет
Завантажте мікропрограму на використовуваний багатофункціональний пристрій через Інтернет без застосування ПК (ОС Windows/Mac), після чого оновіть мікропрограму.
Багатофункціональний пристрій потрібно підключити до Інтернету.
Залежно від моделі пристрою, оновлення через Інтернет може не підтримуватися.
Оновлення через ПК (Windows/Mac)
Завантажте мікропрограму на ПК (Windows/Mac) із веб-сайту Canon, а потім оновіть мікропрограму.
Багатофункціональний пристрій і ПК мають бути підключені через локальну мережу або USB.
ПРИМІТКА
Щоб отримати інформацію про необхідне системне середовище, див. «User Support Tool Operation Guide».

Отримання додаткових відомостей щодо оновлення
Відвідайте сайт підтримки цієї програми.
1.Торкніться елемента [] > [Help] (Довідка) у верхньому правому куті головного екрана програми Canon PRINT Business → торкніться посилання на сайт підтримки на верхній сторінці.
2.На сайті підтримки відкрийте сторінку оновлення мікропрограми й дотримуйтеся вказівок.
ПРИМІТКА
Якщо оновлення необхідно виконати через ПК (Windows/Mac), завантажте мікропрограму на ПК із веб-сайту Canon, після чого оновіть мікропрограму. Відвідайте сайт підтримки цієї програми з ПК і виконайте процедуру, описану на сторінці оновлення мікропрограми.
Також можна відвідати сайт підтримки, переславши URL-адресу на ПК із мобільного термінала, як зазначено нижче.
1.Відкрийте сайт підтримки, виберіть меню обміну браузера, потім виберіть програму для надсилання електронної пошти.
2.Надішліть URL-адресу на електронну адресу, до якої ПК має доступ.
3.Відкрийте повідомлення електронної пошти на ПК і та відкрийте веб-сайт підтримки в браузері.