Не вдається зареєструвати (пов’язати) сумісний пристрій із Bluetooth

Під час підключення до пристрою через Bluetooth потрібно ввести PIN-код, щоб зареєструвати (пов’язати) пристрій із мобільним терміналом. Якщо діалогове вікно для введення PIN-коду не відображається, введіть PIN-код, зазначений на принтері, про який ідеться у вікні запиту на реєстрацію, в області сповіщень мобільного термінала.
Щоб відобразити область сповіщень, проведіть пальцем згори донизу по екрану мобільного термінала (як зображено на рисунку).