Номери портів, для яких потрібно надати дозволи в брандмауері

Canon PRINT Business використовує зазначені нижче номери портів.
80 (TCP): WSD
161 (UDP): SNMP
427 (UDP): SLP
443 (TCP): Для вказаних нижче (HTTPS)
Зв’язок із хмарним сховищем
Зв’язок зі службою Служба перетворення даних
Передавання станів використання
515 (TCP) / 9100 (TCP): Для завдань друку
5900 (TCP): Для віддаленого керування за допомогою пристроїв
8000 (TCP): REST
8080 (TCP): WebDAV*
8443 (TCP): WSD, REST (HTTPS)
9013 (TCP): Для отримання інформації про пристрої серії MF
47545 (UDP): Для отримання інформації про пристрій
* Номер порту для WebDAV можна змінити в розділі [Параметри програми] > [Порт WebDAV].