Не вдається скористатися функцією [Release and Print] (Отримати й надрукувати)

Якщо відображено помилку «HTTP 404 Not Found»
Перевірте зазначене нижче.
Чи завершено запуск пристрою?
Якщо запуск пристрою не завершено, торкніться елемента [Release and Print] (Отримати й надрукувати) ще раз після завершення запуску.
Якщо відображається повідомлення про помилку
Перевірте зазначене нижче.
Чи є символ «_» в імені DNS пристрою?
Якщо пристрій, що використовується, зареєстровано в цій програмі не за IP-адресою, а за ім’ям DNS, зв’язок із пристроєм може не вдатися, якщо в імені DNS є символ «_».
Перевірте ім’я DNS у списку пристроїв на екрані [Select Printer] (Вибір принтера). Якщо символ «_» є в імені DNS, що відображається під назвою пристрою, наприклад у рядку «device_01.aaa.bbb.com», повторно зареєструйте пристрій уручну, знайшовши його за допомогою відповідної IP-адреси.
Чи встановлено для Remote UI значення [Administrator Authentication Mode] (Режим автентифікації адміністратора)?
Якщо для [Authentication Mode] (Режим автентифікації) інтерфейсу Remote UI, що використовується, установлено значення [Administrator Authentication Mode] (Режим автентифікації адміністратора), увійти в пристрій через мобільний термінал не можна. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до адміністратора пристрою.
Пароль адміністратора
Якщо для входу в пристрій із правами адміністратора ви використовуєте пароль за замовчуванням, увійти в пристрій не можна. У такому разі змініть пароль.
Чи було пристрій зареєстровано через Wi-Fi Direct зазначенням параметрів проксі-сервера, використовуючи параметри Wi-Fi мобільного терміналу?
Якщо параметри проксі-сервера було настроєно, використовуючи параметри Wi-Fi мобільного терміналу, і підключення до пристрою було здійснено за допомогою Wi-Fi Direct, екран функції Release and Print не відображатиметься. Виконайте операції на панелі керування пристрою або повторно підключиться до пристрою іншим способом, не використовуючи Wi-Fi Direct.
Якщо не відображаються дані друку
Перевірте зазначене нижче.
Чи правильно настроєні параметри [User Information] (Відомості про користувача)?
На екрані [User Information] (Відомості про користувача) задайте імена користувача та домену, які використовувалися під час зберігання даних друку.
Під час входу як користувач домену, перевірте, що параметр [User Information] (Відомості про користувача) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Використовувати це ім’я домену під час входу в систему принтера) увімкнено.
Чи правильно настроєно параметри пристрою?
Якщо пристрій настроєно так, що дані друку не відображаються, вони не відображатимуться.
Чи завершився термін буферного зберігання?
Якщо термін буферного зберігання даних друку завершився, дані видаляються.
Чи видалив інший користувач дані друку?
Якщо дані друку віднесено до категорій [Shared] (Спільний) або [Group] (Група), можливо, їх роздрукував або видалив інший користувач.