Дані не друкуються відповідно до параметрів друку

Якщо пристрій, що використовується, не підтримує функції, що відображаються на екрані [Print Settings] (Настройки друку), ці настройки не застосовуються.
Якщо функції не підтримуються використовуваним пристроєм, виконується зазначена нижче операція.
[Output Method] (Спосіб виведення) > [Store] (Зберегти)
Пристрої, у яких не підтримується зберігання у скриньці вхідних документів користувача, виконують звичайний друк.
[Output Method] (Спосіб виведення) > [Secure Print] (Захищений друк)
Пристрої, які не підтримують функцію Secure Print, виконують звичайний друк.
[Dept. ID Mgt.] (Керування ідентифікаторами відділів) > On
Пристрої, у яких не підтримується функція керування ідентифікаторами відділів, виконують звичайний друк.
ПРИМІТКА
Для використання функції керування ідентифікаторами відділів необхідно активувати функцію Department ID Management (Керування ідентифікаторами відділів) на пристрої. Докладніше про це див. у посібниках, які входять у комплект поставки пристрою.
[Output Size] (Формат виведення)
Якщо зазначено формат паперу, який не підтримується пристроєм, завдання друку виконується на папері іншого формату або на панелі керування пристрою відобразиться повідомлення про підтвердження паперу.
[Select Color] (Вибір кольору) > [Color] (Колір)
У пристроях, які не підтримують кольоровий друк, настройки не застосовуються, а завдання друку виконується в чорно-білому режимі.
[2-sided] (2-сторонній) > On
У пристроях, які не підтримують 2-сторонній друк, настройки не застосовуються, а завдання друку виконується на одній стороні паперу.
[Staple] (Скріплення) > On
У пристроях, які не підтримують скріплення, настройки не застосовуються, а завдання друку виконується без скріплення.
Навіть якщо використовується пристрій із приєднаним фінішером, який підтримує скріплення для паперу формату, відмінного від LTR або A4, завдання друку може бути виведено без скріплення.
ПРИМІТКА
Настройки, які відображаються відрізняються для кожного пристрою.
Якщо пристрій підтримує отримання інформації про конфігурацію, у разі використання функції [Select Printer] (Вибір принтера) > [Printer Details] (Дані про принтер) > [Update Printer Information] (Оновити відомості про принтер) можна відобразити елементи, які відповідають функціям пристрою на екрані [Print Settings] (Настройки друку). Якщо не вдається отримати інформацію про конфігурацію пристрою, усі елементи будуть відображені на екрані [Print Settings] (Настройки друку).