Дані сканування розділяються та зберігаються

У зазначених нижче випадках зіскановані дані діляться на кілька файлів.
У випадку сканування кількох оригіналів і виведення їх як файлів у форматі JPEG.
Якщо на пристрої imageRUNNER ADVANCE настроєно функцію [Divide into Pages] (Розділити на сторінки), коли сканування виконується з використанням функції [Scan and Send] (Сканування й надсилання).
Нижче описано процес обробки даних, розділених на кілька файлів.
Друк/[Open in] (Відкрити в)
У розташуванні [Documents] (Документи) на головному екрані цієї програми з файлами можна працювати лише по черзі.
В іншій програмі файли також можна відкривати та друкувати лише по черзі. Дані, поділені на кілька файлів, не можна друкувати з екрана попереднього перегляду або відкривати в іншій програмі.
ПРИМІТКА
Якщо операції виконуються з розділу [Documents] (Документи) на головному екрані, одночасно можна надрукувати до 20 файлів зображень (за виключенням файлів у форматі TIFF).
Попередній перегляд файлу
Торкніться піктограми [] або [] внизу екрана попереднього перегляду документа, щоб змінити режим відображення файлу.