Використання за встановленої функції [Battery saver] (Економія заряду) або [Battery optimization] (Оптимізація акумулятора) тощо

У ситуаціях нижче обробка затримується або фонова обробка даних обмежується.
Для функцій заощадження живлення, як-от [Battery saver] (Економія заряду) або [Battery optimization] (Оптимізація акумулятора), установлено значення [On] (Увімкнено)
Для функції [Background restriction] (Фонове обмеження) установлено значення [On] (Увімкнено), і ця програма використовується у фоновому режимі
Оскільки ця програма може не працювати належним чином, установіть для кожної із цих функцій значення [Off] (Вимкнено) або [Don’t optimize] (Не оптимізувати).