Поставување дестинација за зачувување датотеки

Може да ја поставите дестинацијата за зачувување скенирани и снимени датотеки или датотеки преземени од услугата за складирање во облак.

Процедури

1.Допрете [] во горниот десен агол од почетниот екран на Canon PRINT Business → допрете [App Settings] (поставки за апликацијата).
2.Допрете на [Save Folder Name] (зачувај го името на папката).
3.Изберете ја локацијата за зачувување на прикажаниот екран.

Резултат

Поставената дестинација за зачувување е прикажана на екранот [App Settings] (поставки за апликацијата) > [Save Folder Name] (зачувај го името на папката).