Мрежно опкружување при користење уред кој поддржува директно поврзување

Ако користите уред кој е компатибилен со директно поврзување, можете директно и безжично да поврзете мобилен терминал и уред, дури и во опкружување без безжичен LAN рутер.
ЗАБЕЛЕШКА
Ако користите услуга за која е потребна интернет врска, како „Data Conversion Service“ или услугата за складирање во облакот, проверете дали Wi-Fi мрежата на која е поврзан мобилниот терминал е поврзана на интернет.
Може да се поврзе на интернет преку мрежа за мобилни телефони како што е LTE или 3G во опкружувања каде што не може да се поврзе на интернет преку Wi-Fi мрежа, а во таквите случаи корисникот мора да ги сноси трошоците за користење интернет.