За почеток

Проверете го опкружувањето со мрежната врска.
Мобилниот терминал мора да биде поврзан на безжична LAN пристапна точка.
Пристапната точка и уредот што го користите мора да бидат поврзани на LAN или безжичен LAN.
Утврдете дека поставките за Wi-Fi на вашиот мобилен терминал се овозможени.
ЗАБЕЛЕШКА
Ако користите услуга за која е потребна интернет врска, како „Data Conversion Service“ или услугата за складирање во облакот, проверете дали Wi-Fi мрежата на која е поврзан мобилниот терминал е поврзана на интернет.
Може да се поврзе на интернет преку мрежа за мобилни телефони како што е LTE или 3G во опкружувања каде што не може да се поврзе на интернет преку Wi-Fi мрежа, а во таквите случаи корисникот мора да ги сноси трошоците за користење интернет.

Поврзани теми