Максимална големина на датотеки што може да се прегледаат и печатат

Можете да прегледувате и да печатите датотеки со големина до 10 MB.
Ако датотеката е премногу голема, тогаш се прикажува порака за грешка поради недоволна меморија или апликацијата се исклучува.
Во зависност од содржината на податоците, како што се слики со премногу голем број на пиксели, можно е да не можете да печатите датотеки помали од 10 MB.
Ова е бројот на датотеки или страници што можете да ги отпечатите.
Датотеки за слики: 20 датотеки
PDF датотеки: 99 страници (нема ограничување кога ја користите функцијата за директно печатење PDF документи)
Microsoft Office датотеки: 99 страници
ЗАБЕЛЕШКА
Максималниот број на датотеки или страници што може да се отпечатат не се менува доколку користите поставки за печатење повеќе страници на еден лист хартија, како на пример 2 on 1 итн.