Не може да се поврзе директно со уредот

Ако мрежните поставки на уредот и мобилниот терминал што ги користите не се правилно конфигурирани, постои можност да не можете да се поврзете директно дури и со уред што го открила оваа апликација.
Ако не можете да се поврзете директно со некој уред, проверете го следното.
Мрежни поставки на мобилниот терминал
Дали е поврзан на мрежата на која е поврзан уредот што го користите?
ЗАБЕЛЕШКА
Ако додадете некоја мрежа рачно и се поврзете со неа преку поставките за Wi-Fi на мобилниот терминал, постои можност да не можете да воспоставите директна врска од следниот обид натаму. Во тој случај, избришете ја рачно додадената мрежа од списокот со поставки за Wi-Fi мрежа и поврзете се на мрежата на која е поврзан уредот што го користите.
Системски поставки на уредот
Дали уредот е вклучен?
Дали директното поврзување започна?
Поставки за оваа апликација
Дали бројот на регистрирани уреди ја достигнал максималната граница?
На оваа апликација може да се регистрираат до 10 уреди. Доколку се регистрирани вкупно 10 уреди, пребарувајте уреди откако ќе ги избришете регистрираните уреди.
Доколку не можете да се поврзете на регистриран уред избришете го уредот од екранот [Select Printer] (избери печатач) и регистрирајте го повторно.
Дали ја инсталиравте најновата верзија на оваа апликација?