Црно-белите податоци се сметаат за податоци во боја

Одредени уреди може да ги сметаат црно-белите податоци како податоци во боја при печатење од Canon PRINT Business.
Со цел црно-белите податоци да се вбројат во црно-бели податоци, допрете ги поставките за печатење на екранот [Preview] (преглед) при извршување на печатењето и изберете [Select Color] (избери боја) > [B&W] (црно-бел).