Се прикажува порака за истекување на времето откако ќе започне печатењето

Во зависност од содржините на отпечатените податоци, времето од почетокот на печатењето во оваа апликација до излезниот резултат од печатењето може да потрае неколку минути.
Затоа што оперативните системи на мобилните терминалот поддржуваат извршување на повеќе задачи, процесот на печатење продолжува за овозможениот период, дури и ако оваа апликација не е прикажана.
Доколку се надмине овозможениот период, работната задача ќе биде откажана.