Не може да се отвораат документи во друга апликација

Можеби нема да може да повикате апликација како програма за испраќање пошта од [Open in] (отвори во)/[] освен ако апликацијата има привилегии за пристап за складирање на уредот.
Дозволете апликациите коишто сакате да ги повикате од оваа апликација да пристапуваат до складот на уредот во поставките за оперативниот систем на Android.