Операции при примање телефонски повик

Бидејќи оперативниот систем на мобилниот терминал поддржува извршување повеќе задачи истовремено, дури и ако примите телефонски повик додека ја користите апликацијата, статусот ќе остане ист како и пред да го примите повикот, а екранот на апликацијата ќе се прикаже повторно откако ќе завршите со телефонскиот повик. Ова се случаи во кои статусот пред телефонскиот повик не се задржува.
При скенирање
Ако вклучениот период се надмине, процесот на скенирање се откажува.
Додека се создава преглед за локалниот документ
Ако ефективното време се надмине, тогаш процесот за прегледување ќе запре привремено и ќе продолжи по завршување на телефонскиот повик.
Додека се поставуваат податоци во складот на облакот/се преземаат податоци од складот на облакот/се создава преглед за податоците од складот на облакот
Ако ефективното време се надмине, процесот на зачувување се откажува.
При обработка на печатењето
Ако ефективното време се надмине, процесот на печатење се откажува.