Инсталирање/деинсталирање во опкружувања со повеќе корисници

Оперативните системи кои поддржуваат опкружувања со повеќе корисници се Android 4.2 и понови.
Ако некој друг корисник инсталиралCanon PRINT Business, нема да може да инсталирате постара верзија од таа. Треба да ја инсталирате најновата верзија.