Ограничувања при користење Android 7.0 или понова верзија

Ако ја користите оваа апликација со мобилен терминал на кој е инсталиран Android 7.0 или понова верзија, внимавајте на следново.
Оваа апликација не е компатибилна со режимот за повеќе прозорци. Користете го во режим на целосен прозорец. Ако оваа апликација ја прикажете паралелно со други апликации, постои можност да не можете да ја користите оваа апликација.
Ако ја отповикате оваа апликација од споделеното мени на друга апликација додека оваа апликација е активна и ги прикажува податоците во другата апликација, податоците може да се прикажат неправилно во зависност од другата апликација од која сте ја отповикале оваа апликација. Во таков случај, податоците можат да се прегледаат правилно со отповикување на оваа апликација од другата апликација додека оваа апликација е затворена.
Оваа апликација не ја поддржува функцијата [Screen pinning] (прикачување на екранот). Ако функцијата [Screen pinning] (прикачување на екранот) ја поставите на [On] (вклучено) и го заклучите екранот на апликацијата, нема да може да ја користите. Во тој случај, затворете ја апликацијата од списокот со задачи и активирајте ја повторно.
Ако ги вклучите функциите [Cellular data] (мобилни податоци) и [Wi-Fi] во мрежните поставки на мобилниот терминал, тогаш нема да може да пребарувате уреди, да скенирате или да користите услуги за коишто е потребна интернет врска, како што е Data Conversion Service, складот на облакот итн. во оваа апликација. Ако не може да откривате уреди или да скенирате, исклучете ја функцијата [Cellular data] (мобилни податоци), а ако не може да користите услуги за кои е потребна интернет врска, тогаш исклучете ја функцијата [Wi-Fi].
Ако наведете корисничко име во [App Settings] (поставки за апликацијата) > [Proxy Settings] (поставки за прокси) од Android 8.0 или понова верзија, нема да може да ги користите функциите [Release and Print] (ослободи и печати) и [Provide Address] (наведи адреса). Во таквите случаи, не користете ги поставките за прокси-сервер.