Vendosja e një destinacioni të ruajtjes së skedarit

Mund të vendosni destinacionin e ruajtjes për skedarët e skanuar dhe të kapur ose për skedarët e shkarkuar nga hapësira ruajtëse e resë kompjuterike.

Procedurat

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm djathtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business → trokitni te [App Settings] (Parametrat e aplikacionit).
2.Trokitni te [Save Folder Name] (Emri i dosjes së ruajtjes).
3.Zgjidhni vendndodhjen e ruajtjes në ekranin e shfaqur.

Rezultati

Destinacioni i vendosur i ruajtjes shfaqet në ekranin [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [Save Folder Name] (Emri i dosjes së ruajtjes).