Formatet e skedarëve që mund të menaxhohen me këtë aplikacion

Këtu shpjegohen formatet e skedarëve për të dhënat që mund të menaxhohen nga Canon PRINT Business.
Imazhet: JPEG/TIFF*1/GIF/PNG/BMP/WebP
Dokumentet: PDF/XPS*1/skedarët e Microsoft Office (Word/Excel/PowerPoint)*2
*1 Me këtë aplikacion nuk mund të printoni skedarët TIFF dhe XPS.
*2 Përfshirë formatin OOXML.