Si ta shikoni ekranin e pamjes paraprake të dokumentit

Në ekranin e pamjes paraprake të dokumentit mund të shikoni pamjet paraprake të të dhënave, të dërgoni emaile dhe të printoni.
[]
[Open in Adobe Acrobat] (Hapni në Adobe Acrobat)
Nëse është instaluar Adobe Acrobat në terminalin celular që po përdorni, hapni pamjen paraprake të të dhënave të PDF-së me Adobe Acrobat.
[Open in] (Hapni në)
Hap të dhënat e shikuara në një aplikacion tjetër të instaluar në terminalin celular.
[]
Dërgon të dhënat e shikuara në një email.
Nëse trokitni te [] dhe zgjidhni një aplikacion poste, skedari i të dhënave të skanuara do të bashkëngjitet te një email i ri.
[]
Printon të dhënat e shikuara. Nëse trokitni te [], shfaqet një ekran [Preview] (Pamja paraprake) për printimin.