Dërgimi i dokumenteve lokale me email

Mund të dërgoni në email skeda të ruajtura në terminalin celular.

Procedurat

1.Në ekranin kryesor të Canon PRINT Business, trokitni te [Documents] (Dokumente).
2.Zgjidhni skedarin që do të dërgoni në ekranin e shfaqur për zgjedhjen e skedarit.
Shfaqet ekrani i shikimit të dokumentit.
3.Trokitni te [] në ekranin e pamjes paraprake të dokumentit → zgjidhni një aplikacion të postës.

Rezultati

Hapet postuesi dhe skeda e zgjedhur bashkëngjitet në një email të ri.

Tema të ngjashme