Hapja e dokumenteve lokale me një aplikacion tjetër

Mund ta hapni një skedar të ruajtur në terminalin celular me një aplikacion tjetër.

Procedurat

1.Në ekranin kryesor të Canon PRINT Business, trokitni te [Documents] (Dokumente).
2.Zgjidhni skedarin që dëshironi të hapni me një aplikacion tjetër në ekranin e shfaqur për zgjedhjen e skedarit.
Shfaqet ekrani i shikimit të dokumentit.
3.Në ekranin e pamjes paraprake, trokitni te [].
4.Trokitni te [Open in] (Hapni në).
5.Trokitni tek aplikacioni që dëshironi të përdorni.

Rezultati

Skeda hapet në aplikacionin e zgjedhur.
SHËNIM
Në varësi të skedarit të zgjedhur dhe aplikacionit të zgjedhur, skedari mund të mos hapet mirë.