Kërkesat e sistemit të manualit

Manuali funksionon me shfletuesit e uebit në vijim. Përdorni manualin me funksionet e skriptit dhe kukit të aktivizuara në shfletuesin e uebit.
Windows
Internet Explorer 9 dhe versione më të reja
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome *
macOS
Safari
Firefox
Chrome *
Linux
Firefox
iOS
Safari *
Android
Chrome *

* Vetëm kur shfletoni manualin në internet.